Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op: 6/04/2024

1. Inleiding

Bij Evasionutrecht.nl, gevestigd aan Twijnstraat 28, 3511 ZL Utrecht, Nederland, vinden we de privacy van onze bezoekers uitermate belangrijk. Dit privacybeleid document beschrijft in detail welke persoonlijke informatie wordt verzameld en geregistreerd door Evasionutrecht.nl en hoe we deze gebruiken.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Evasionutrecht.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3. Waarom we gegevens nodig hebben

Evasionutrecht.nl verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

4. Hoe lang we gegevens bewaren

Evasionutrecht.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen met anderen

Evasionutrecht.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Evasionutrecht.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7. Beveiliging

Evasionutrecht.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Contactinformatie:

Evasionutrecht.nl
Twijnstraat 28, 3511 ZL Utrecht
De Nederland
T: +31 (0)88 75 50380
E: [email protected]