Algemene Voorwaarden

Welkom bij Evasionutrecht.nl. Door onze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Definities

  • Dienst: De producten en diensten aangeboden door Evasionutrecht.nl.
  • Gebruiker: Iedere bezoeker van de website of klant van Evasionutrecht.nl.
  • Website: evasionutrecht.nl

2. Gebruik van de Dienst

De gebruiker stemt ermee in de dienst alleen te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke lokale, provinciale, nationale en internationale wetten en regelgevingen.

3. Privacybeleid

Uw privacy is van groot belang voor ons. Ons privacybeleid, dat uitlegt hoe wij uw informatie gebruiken en beschermen, is beschikbaar op onze website.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle inhoud op de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafisch materiaal, logo’s, iconen en afbeeldingen, is eigendom van Evasionutrecht.nl en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

5. Beperking van Aansprakelijkheid

Evasionutrecht.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken.

6. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Evasionutrecht.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen. Wij raden u aan regelmatig deze pagina te bezoeken om de meest actuele versie te bekijken.

7. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en eventuele geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

8. Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via:

Evasionutrecht.nl
Twijnstraat 28, 3511 ZL Utrecht
The Netherlands
T +31 (0)88 75 50380
[email protected]

Datum van laatste wijziging: 6/04/2024